Vänsö sept 2014 (135)webb

Vedeldad bastu på Vänsö västgård, interiör.

Vedeldad bastu

Vedeldad bastu på Vänsö västgård, interiör.